Nếu bạn đang sử dụng Facebook thì cần làm như hướng dẫn bên dưới.
(1) Vào dấu 3 chấm hoặc 3 gạch
(2) Mở bằng Chrome(hoặc trình duyệt của bạn)

Hướng dẫn tải về
Hướng dẫn tải về

(3) Nhấn vào nút TẢI VỀ và làm theo hd ảnh dưới

TẢI VỀ

Chọn Lưu vào TeraBox vì dung lượng rất lớn. Bạn đăng ký TeraBox để dùng miễn phí nếu chưa có. Hãy vào từng mục nhỏ để lưu về nếu bị cảnh báo số lượng file quá nhiều.